Informácie získané prostredníctvom výskumu realizovaného v rámci projektu budú zhrnuté v online zdroji (Sektorová mapa), ktorý ponúkne prehľad kariérnych príležitosti pre doktorandov v oblasti vied o živej prírode v regióne Viedeň – Bratislava, so zameraním na neakademických zamestnávateľov.

Táto mapa pomôže doktorandom získať prehľad o rôznych kariérnych dráhach a o zamestnávateľoch v danom sektore. Mapa by mohla byť užitočná aj pre vysoké školy, tvorcov regionálnej politiky a ďalšie subjekty, ktoré hľadajú informácie o oblasti vied o živej prírode.

Sektorová mapa bude k dispozícii v novembri 2021.