SAIA, n. o. 

Sasinkova 10

812 20 Bratislava 1

Slovensko

 

Kontaktné osoby: Janka Kottulová, Zuzana Kováčiková

Telefón:+421-2-5930 4700

E-mail: carlis@saia.sk