CIEĽ DOKTORANDSKEJ ŠKOLY

Cieľom jarnej školy CarLiS je poskytnúť doktorandom príležitosť preskúmať rôzne profesijné dráhy v oblasti biologických vied s dôrazom na kariéru v súkromnom sektore a zároveň rozvíjať zručnosti potrebné na uplatnenie v danej oblasti.

PRIPRAVILI SME SI PRE VÁS

Program jarnej školy ponúkne viaceré prednášky, rozhovory a praktické cvičenia zamerané na štyri oblasti: (1) kariérne stratégie, (2) prenos vedomostí, (3) podnikanie a (4) mäkké zručnosti. Poskytne tiež zaujímavý sociálny program a možnosti na "networking". Celé podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku.

PODMIENKY ÚČASTI

Študenti doktorandského štúdia

  • Zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej akadémie vied a Viedenskej univerzity.
  • Štúdium v biologických vedách alebo príbuzných študijných programoch a/alebo študijných programoch s potenciálnym uplatnením/presahom v sektore biologických vied.
  • Záujem o objavovanie kariérnych ciest mimo akademickej obce.
  • Zapísaný v ktoromkoľvek ročníku štúdia, najlepšie však v 2. ročníku a vyššom.
  • Dobrá znalosť angličtiny (minimálne B2).

Agenda:

Nedeľa, 27. marca

Začneme spoločnou večerou o 18.00 a aktivitami na vzájomne spoznávanie.

Pondelok, 28. marca

Základný tréning o tom, ako komunikovať svoje myšlienky v rôznych kontextoch (prezentovať sa na pracovných pohovoroch, prezentovať svoj výskum). Získate tiež prehľad o sektore biologických vied v regióne Bratislava a Viedeň a dozviete sa, aké kľúčové zručnosti zamestnávatelia hľadajú. Večer bude venovaný kariérnym rozhovorom s výskumníkmi pracujúcimi v súkromných spoločnostiach.

Utorok, 29. marca

Začneme základmi prenosu zručností a práv duševného vlastníctva. Popoludňajší slot Vám dá šancu precvičiť si svoje zručnosti pri hľadaní práce prostredníctvom simulovaných pohovorov s personalistom a získať spätnú väzbu do svojho profesijného životopisu. Na večer máme pripravený zaujímavý kariérny príbeh.

Streda, 30. marca

Získate niektoré ďalšie informácie o prenose znalostí a IP. Budete mať tiež príležitosť preskúmať svojho podnikateľského ducha a zistiť, čo je potrebné na premenu nápadu na prax. Voľný večerný program.

Štvrtok, 31. marca

Budeme pokračovať v skúmaní vedeckého podnikania ako možnej kariérnej cesty. Ukončenie jarnej školy spoločným obedom o 13:00.

AKO SA PRIHLÁSIŤ

Prihlášky je potrebné zaslať Vašej inštitúcii do 3.3.2022. Podrobnosti o žiadosti vám poskytne zodpovedná osoba na každej z inštiúcíí:

Každá z vyššie uvedených inštitúcií môže vybrať a nominovať až 6 účastníkov na jarnú školu CarLis. Účastníkov vyberú ich domovské inštitúcie. Vybraní uchádzači budú kontaktovaní ohľadom ďalších podrobností.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Účasť na jarnej škole CarLiS je bezplatná. Ubytovanie na 4 noci (jednolôžková izba na účastníka - www.hotelmagnolia.sk), catering (plná penzia), spoločná doprava autobusom – pred/po podujatí z Bratislavy na miesto a späť bude hradené z projektu.

Očakáva sa, že účastníci sa zúčastnia celého trvania jarnej školy CarLiS a využijú celý program.

Účastníci dostanú certifikát o absolvovaní.

Leták (platný od 26.2.2022) AKTUALIZOVANÝ!

Leták (platný do 25.2.2022)

TLAČOVÁ SPRÁVA