KEDY A KDE: 23. novembra 2022 v čase  od 13.30 do 18.00, Hotel Crowne Plaza, Bratislava

ČO JE CIEĽOM PODUJATIA:

 • Cieľom podujatia je umožniť mladým výskumníčkam a výskumníkom dozvedieť sa viac o príležitostiach v súkromnom sektore a sprostredkovať inovatívnym firmám v regióne prístup k talentom vo výskume.
 • Podujatie taktiež podporí sieťovanie inovatívnych podnikov pôsobiacich v sektore „life science“ a aktérov inovačného ekosystému v regióne Bratislavy a Viedne.
 • Matchmakingovému podujatiu bude predchádzať záverečný workshop projektu CARLiS, ktorý sa bude venovať priprave doktorandov a doktorandiek na kariérne cesty v súkromnom sektore. Na workshope sú vítaní aj účastníci matchmakingového podujatia.

AKÉ PRÍLEŽITOSTI PONÚKNE PODUJATIE PRE PREZENTÁCIU AKTIVÍT INOVATÍVNYCH FIRIEM A NETWORKING:

 • Kariérny veľtrh: inovatívne spoločností budú mať priestor na prezentáciu svojich aktivít a kariérnych príležitostí, ktoré ponúkajú výskumníkom.
 • Individuálne stretnutia: výskumníci a spoločnosti budú mať možnosť dohodnúť si individuálne stretnutie a hlbšie prediskutovať možnú spoluprácu
 • Online podpora pre sieťovanie: B2Match platforma umožní prístup k profilom a kontaktným údajom všetkých účastníkov a j plánovanie stretnutí aj po skončení podujatia.
 • Neformálny networking: po oficiálnej časti podujatia ponúkneme aj priestor aj pre neformálne rozhovory pri malom občerstvení.

KOMU JE PODUJATIE URČENÉ:

 • Inovatívne podniky pôsobiace v sektore „life science“ (oblasť zdravia, životného prostredia, biotechnológii a pod.) v regióne Viedne a Bratislavy.
 • Mladí výskumníci a výskumníčky z Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej Technickej univerzity, Slovenskej akadémie vied a Viedenskej univerzity.
 • Profesionáli pôsobiaci v oblasti podpory kariérneho rozvoja výskumníkov a spolupráce akademického a súkromného sektora.
 • Zástupcovia kľúčových aktérov v regionálnom inovačnom ekosystéme (združenia, iniciatívy, zástupcovia verejného sektora, financujúce organizácie).

 

AKO SA REGISTROVAŤ

Oficiálnu registráciu otvoríme koncom septembra 2022. Pokiaľ sa chcete na podujatie pred-registrovať kontaktujte nás na adrese euraxess@saia.sk.

Účasť na podujatí je bezplatná pre všetkých účastníkov.