Informácie získané prostredníctvom výskumu realizovaného v rámci projektu sú zhrnuté v online zdroji (Sektorová mapa), ktorý ponúka prehľad kariérnych príležitosti pre doktorandov v oblasti vied o živej prírode v regióne Viedeň – Bratislava, so zameraním na neakademických zamestnávateľov.

Táto mapa môže pomôcť doktorandom získať prehľad o rôznych kariérnych dráhach a o zamestnávateľoch v danom sektore. Mapa môže byť užitočná aj pre vysoké školy, tvorcov regionálnej politiky a ďalšie subjekty, ktoré hľadajú informácie o oblasti vied o živej prírode.

Sektorová mapa TU.