KEDY: 27. januára 2023, 9.30 - 10.30

KDE: online (linka bude zaslaná registrovaným účastníkom pred podujatím)

ČO JE CIEĽOM WEBINÁRA: Ak na Vašej inštitúcii uvažujete o tom, ako podporiť profesionálny rozvoj doktorandov a doktorandiek, ponúkneme Vám tipy ako nastaviť tréningové aktivity, ktorých cieľom je pomôcť tejto cieľovej skupine rozvíjať zručnosti pre uplatnenie v súkromnom sektore, či spoluprácu s ním. Ak už takéto tréningy ponúkate, webinár ponúkne aj priestor pre zdieľanie skúseností.*

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ: pracovníkom a pracovníčkam vysokých škôl zapojeným do  podpory doktorandského štúdia,  plánovania a realizácie aktivít na podporu profesionálneho rozvoja vo výskume a všetkým, ktorí by chceli prispieť k zlepšeniu podmienok pre profesionálny rozvoj doktorandiek a doktorandov.

PROGRAM:

  • Ako pomôcť doktorandom a doktorandkám rozvíjať prenosné zručností
    V úvodnej prezentácii predstavíme „Sprievodcu medzi-sektorovým kariérnym tréningom“, ktorý obsahuje katalóg školení v štyroch oblastiach: manažment vlastnej kariéry, mäkké zručnosti, prenos vedomostí do praxe a podnikanie. Priblížime networkingové podujatie pre doktorandov a zástupcov inovatívnych firiem. Zhrnieme aj skúsenosti s realizáciou tréningoveho programu CARLiS na Univerzite Komenského a Slovenskej technickej univerzite.
  • Realizácia tréningového programu pre doktorandov na SAV
    Eva Krištofová (SAV) sa podelí o skúsenosť s implementáciou tréningového programu CARLiS na Slovenskej akadémii vied, prezradí, čo sa vďaka implementácii programu naučili a aké sú ďalšie plány SAV v oblasti rozvoja zručnosti doktorandiek a doktorandov.
  • Prax pre univerzity, riešenia pre firmy
    Barbora Szépeová (SARIO) predstaví iniciatívu "Prax pre univerzity, riešenia pre firmy" a vysvetlí, aké možnosti ponúka táto platforma pre zapojenie doktorandov do spolupráce so súkromným sektorom
  • Diskusia a výmena skúseností

Registrovať sa môžete do 25. januára vyplnením registračného formulára tu.