Skupina zriadená na LinkedIn bude podporovať profesne orientované sieťovanie v oblasti vied o živej prírode a zároveň poskytovať príklady rôznych kariérnych ciest, ktoré v tomto sektore môžu výskumníci nasledovať.

Skupina bude otvorená pre zamestnávateľov a absolventov doktorandského štúdia s rôznorodými pracovnými skúsenosťami zo spoločností v oblasti vied o živej prírode, ako aj pre doktorandov a odborníkov podporujúcich kariérny rozvoj výskumných pracovníkov.

Stránka bude k dispozícii neskôr.