Skupina zriadená na LinkedIn podporuje profesne orientované sieťovanie v oblasti vied o živej prírode a zároveň poskytuje príklady rôznych kariérnych ciest, ktoré v tomto sektore môžu výskumníci nasledovať.

Skupina je otvorená pre zamestnávateľov a absolventov doktorandského štúdia s rôznorodými pracovnými skúsenosťami zo spoločností v oblasti vied o živej prírode, ako aj pre doktorandov a odborníkov podporujúcich kariérny rozvoj výskumných pracovníkov.

Pripojte sa k našej komunite