Komplexný tréningový program je hlavným výstupom projektu CARLiS. Hlavným cieľom programu je pripraviť doktorandov na kariéru v sektore vied o živej prírode a biotechnológií.

Ako program vznikol: Program bol vyvinutý v spolupráci so všetkými partnermi projektu a externými odborníkmi. Základný rámec programu bol navrhnutý počas Design Workshopu, ktorý sa konal v septembri 2021 na základe výsledkov analýzy trhu práce a analýzy zručností. V ďalšom kroku pracovné skupiny zložené z členov všetkých partnerských inštitúcií a externých odborníkov navrhli obsah každého kurzu. Prvá časť kurzov bola pilotne testovaná počas jarnej školy CARLiS v marci 2022. Pilotné testovanie pokračovalo na všetkých partnerských inštitúciách. Skúsenosti získané počas tohto procesu boli zapracované do záverečných popisov, ktoré sú k dispozícii všetkým inštitúciám, ktoré zvažujú zavedenie podobných programov.

Aká je štruktúra programu: Program zahŕňa súbor kurzov a aktivít zameraných na zručnosti v štyroch oblastiach: kariérne stratégie, prenos vedomostí, podnikanie a mäkké zručnosti. Pozostáva zo základných kurzov a rozširujúcich kurzov. Inštitúcie realizujúce obdobný tréningový program nemusia realizovať všetky aktivity – môžu si vybrať tie, ktoré najlepšie zodpovedajú ich aktuálnym potrebám a možnostiam.

Stiahnite si prehľad programu tu (v angličtine).

Viac o kurzoch nájdete tu (v angličtine):

Kariérne stratégie a zručnosti

Mäkké zručnosti

Zručnosti na prenos vedomostí

Zručnosti pre podnikanie

 

Podrobné popisy kurzov nájdete tu (v AJ).